Betöltés...
katolikus és jogász, jogász, jogász
Rólunk

A Magyar Katolikus Jogászok Társulása a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyásával működő, világi krisztushívők országos társulása, egyházi jogi személy, tagja a Katolikus Jogászok Nemzetközi Szövetségének.

A Magyar Katolikus Jogászok Társulásának alapvető feladata, hogy tagjai a katolikus meggyőződésük szerint gyakorolt jogászi hivatásuk alapján képviseljék hitüket a világi élet különböző területein, javaslatokat fogalmazzanak meg, állásfoglalásokat tegyenek közzé. Tagjai vallják az objektív igazság és az ezen alapuló értékrend létét és megismerhetőségét, a jog és igazság kapcsolatának munkálásában a katolikus jogászok sajátos felelősségét. A Társulás saját kezdeményezésekkel, jellegének megfelelően önállóan végzi tevékenységét, szabályzatának betartása mellett, kiemelt figyelmet fordítva a Katolikus Egyház tanítóhivatalának a jogászokhoz szóló útmutatásai közvetítésére és képviseletére.

1

Magyar

Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette
2

katolikus

"a lelkek üdvösségének. . . az egyházban mindig a legfőbb törvénynek kell lennie." (Részlet az Egyházi Törvénykönyvből)
3

jogászok

A Társulás tagja lehet minden katolikus vallású, állam- és jogtudományi vagy kánonjogi diplomával rendelkező természetes személy, aki a Társulás Alapszabály által meghatározott céljai megvalósulását kívánja szolgálni.
4

társulása

A krisztushívőknek tudásuk, szakértelmük és tekintélyük alapján joguk, sőt néha kötelességük, hogy az Egyház javát érintő dolgokról véleményt nyilvánítsanak.
Branding, % 90
Design, % 80
Development, % 75
Production, % 85
1

Ideas

Donec pulvinar rutrum mi, sit amet viverra justo hendrerit eget.
2

Discussion

Mauris tincidunt augue interdum phasellus luctus commodo.
3

Design

Sed sed dictum nibh. Vivamus semper eros nec consequat.
4

Development

Suspendisse congue mi feugiat felis pretium pretium dapibus eu lacus.
50
tagjaink száma
3928
működésünk óta eltelt napok száma
7856
elfogyasztott kávé száma
3928
Great Ideas
Hírek, újdonságok

Meghívó a 2015 júniusi lelkigyakorlatra

A Magyar Katolikus Jogászok Társulása 2015. június 5-7. között (péntek délutántól vasárnap délig) tartja lelkigyakorlatos és szakmai hétvégéjét a Tihanyi Bencés Apátságban, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk.

Beszámló

beszámoló a CCEE jogi tanácsadók pozsonyi konferenciájáról (olasz/angol nyelven)

Prof. Dr. Zlinszky János (1928 - 2015)

A Magyar Katolikus Jogászok Társulásának tagjai mély megrendüléssel vették a hírt, hogy életének 88. évében elhunyt Zlinszky János professzor, Társulásunk egyik alapítója és elnökségi tagja.

Dokumentumok, publikációk

Dokumnetumok megtekintéséhez kattintson a "letöltés" gombra.

MKJT - Alapszabály

MKJT - Alapszabály

MKJT konferencia meghívó

MKJT konferencia meghívó

MKJT - Katolikus Jogászok Nemzetközi Szövetsége

MKJT - Katolikus Jogászok Nemzetközi Szövetsége

MKJT - a családok védelméről

MKJT - a családok védelméről

MKJT - a közjóról

MKJT - a közjóról

Atti incontro

Atti incontro

Európai Püspöki Konferenciák jogi tanácsadóinak konferenciájáról készített összeállítás

MKJT Tihany 2015 június 5-7. - meghívó

MKJT Tihany 2015 június 5-7. - meghívó

júniusi tihanyi lelkigyakorlat meghívója
Szent Ivó

a jogászok védőszentje

(1253. október 17. - 1303. május 19.)

Hélory Ivó a bretagne-i Kermartinban született 1253. október 17-én. Édesapja korai halála után édesanyjára maradt a gyermekek nevelése.  Ivó vallásos nevelését jól mutatja édesanyjának ránk maradt intése: "Úgy élj, hogy szent lehess!" Filozófiát, teológiát és kánonjogot Párizsban, római jogot Orleans-ban tanult. Utóbbi helyen tanárai közé tartozott Pierre de la Chapelle, aki elsőként kommentálta Iustinianus Institutióit. Ivó figyelemre érdemes jogtudományi, elméleti munkásságot nem fejtett ki, de megszerzett tudását annál inkább kamatoztatta a gyakorlatban. Jogi felkészültségét a rászorulók, az elesettek megsegítésére használta. Tanulmányai befejeztével, 1280-ban, diakónussá szentelték, majd szülőföldjén, a rennes-i egyházmegyei bíróság bírája lett. Néhány év múlva azonban már a tréguier-i egyházmegyei bíróságon végez bírói szolgálatot. 1284-ben szentelték pappá. Először tredrezi, majd később louannec-i plébános lett. Plébánosi szolgálata mellett továbbra is segítette a szegényeket jogi ügyeik intézésében. A pereskedő felek megbékítésére törekedett, az ügyek intézésében igazságos és méltányos volt. A források kiváló hitszónokként is megemlékeznek róla, az erényes életre, a szentek példájának követésére buzdított. Sokat és elmélyülten imádkozott, szigorú önmegtagadásokat végzett. 1303. május 19-én halt meg. Ereklyéi a tréguier-i székesegyházban találhatók. Még életében is sok csodás eseményt kapcsoltak a nevéhez, de közbenjárására, halála után is történtek csodás gyógyulások, imameghallgatások. Tisztelete egész Európában elterjedt, jogásztársulatok és egyetemek jogi karai védőszentként tisztelték.

VI. Kelemen pápa 1347. június 14-én avatta szentté. Részlet a szentté avatási bulla szövegéből: "Hélory Ivó ... hívő ifjúságot élt, kegyelemmel cselekedett, tiszta lélekkel, őszinte szívvel kívánta Krisztus szolgálatát. A magáéból könyörületesen enni adott a szegényeknek, de saját vágyainak minden rezdülését az értelem erejével korlátozta ... Az igazságot, méltányosságot és a könyörületességet is tiszta szívből és igaz hittel szerette... Mint természettől fogva irgalmas ember bőkezűen segítette a nélkülözőket, minden vagyonát önként a szegényeknek adta, azok védelmezője lett, akik nem kaptak sehonnan segítséget, és Isten kezének erejével tartotta vissza a hatalmaskodókat, Krisztus nevében támogatta a rokkantakat, ruházta a ruhátlanokat, fogadta a zarándokokat és enni adott a szegényeknek. Mint a ragyogó reggel, úgy szórta fényét, arca igazságot sugárzott, és ez értékessé tette életét, csodálatot keltett. Már életében tündököltek kivételes tettei és csodái. Mégis akkor vált igazán fénnyé ... amikor a Mindenható megszabadította dicsőséges lelkét értékes porhüvelyétől és saját hatalmába vette. Mert azok, akik csatlakoznak Istenhez, olyan lelkek, akiknek akarata egy az Isten szándékával."

 

Branding, % 90
Design, % 80
Development, % 75
Production, % 85
1

Ideas

Donec pulvinar rutrum mi, sit amet viverra justo hendrerit eget.
2

Discussion

Mauris tincidunt augue interdum phasellus luctus commodo.
3

Design

Sed sed dictum nibh. Vivamus semper eros nec consequat.
4

Development

Suspendisse congue mi feugiat felis pretium pretium dapibus eu lacus.
Elnökség

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Jogi Továbbképző Intézetének igazgatója

Dr. Szalai Márta

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának docense

Dr. Komáromi László

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának docense

Dr. Horváth Attila

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának emeritus oktatója

ügyvéd
Dr. Bassola Zoltán

Alkotmánybíróság főtanácsadója

Dr. Török Bernát

ügyvéd

Dr. Duda Attila

Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője

Dr. Korencsi Attila
elnök, a Társulás képviselője

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának adjunktusa

Dr. Navratyil Zoltán

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának prodékánja

Dr. Schanda Balázs
Galéria, Események

Képes beszámolók korábbi eseményekről.

Partnereink
 Previous  All works Next 
Elérhetőség

telefonszám
+36 (20) 7700 536