Betlts...

Prof. Dr. Zlinszky János (1928 - 2015)

A Magyar Katolikus Jogászok Társulásának tagjai mély megrendüléssel vették a hírt, hogy életének 88. évében elhunyt Zlinszky János professzor, Társulásunk egyik alapítója és elnökségi tagja.

„Non est volentis, neque currentis, sed miserentis Dei”


A Magyar Katolikus Jogászok Társulásának tagjai mély megrendüléssel vették a hírt, hogy életének 88. évében elhunyt Zlinszky János professzor, Társulásunk egyik alapítója és elnökségi tagja.

Zlinszky János professzornak, vagy ahogyan barátságával megtisztelt bennünket, János bácsinak küzdelmes jogászi pályafutás adatott. Tavaly még részt vett közös tihanyi lelkigyakorlatunkon, ahol bölcsességgel és alázattal idézte fel a próbatételek éveit, de mindig a jövőre tekintett, remény és bátorítás volt szavaiban, soha ne térjünk le az igazság útjáról. Katolikus jogásznak lenni hivatást és életprogramot jelentett számára, erre a krisztusi látásmódra biztatott bennünket is. A jogász nem csak útjelző tábla, aki megmutatja „mi az irány”, hanem útitársa is az életének problémáira megoldást kereső embereknek, szeretetben és igazságban. János bácsi ezt tette számunkra is kézzelfoghatóvá.   

Sokan akarták a karriert, futottak utána, János bátyánk mindig Isten irgalmában és szeretetében bízott, így Ő tudott valóságos eredményeket felmutatni. A jó harcot megharcolta, a pályát becsülettel végigfutotta, erős meggyőződésünk, hogy élete Isten szertetetében teljesedett be.

A boldog feltámadás reményében foglaljuk Őt imádságunkba.

Budapest, 2015. június 18.

 

Dr. Korencsi Attila

        elnök